Phòng GD&ĐT Châu Thành tỉnh Sóc Trăng tổ chức thăm dò dư luận cho việc đề nghị xét tặng danh hiệu “ “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 với 06 cá nhân.

Cụ thể, tính đến ngày 18/11/2022, Phòng GD-ĐTChâu Thành đã nhận được 06 hồ sơ của các Hội đồng cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu, Hội đồng xét tặng lần thứ 16 năm 2023 của Phòng GD-ĐT tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 06 nhà giáo.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận đến hết ngày 09/12/2022.

Phòng GD&ĐT  giao thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên và nhân dân được biết, tham gia đóng góp ý kiến và gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu  “Nhà giáo ưu tú” năm 2023 của huyện Châu Thành thông qua Phòng  GD&ĐT trước 17h ngày 09/12/2022.

Danh sách 06 cá nhân cho danh hiệu , Nhà giáo ưu tú như sau:

TT

Học hàm, học vị hoặc ông/bà

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Huỳnh Kim Ánh

Hiệu trưởng, trường Mầm non Thuận Hòa huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

2

Trần Thị Ánh Tuyết

 Giáo viên, trường tiểu học An Hiệp A, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

3

Ông

 Thạch Thươl

 Giáo viên, trường tiểu học An Ninh B, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

4

Thái Thị Tố Loan

Giáo viên, trường tiểu học thị trấn Châu Thành A, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

5

Lê Thị Thu Thảo

Giáo viên, trường Trung học cơ sở Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

6

Huỳnh Thị Dược

Tổ phó chuyên môn, trường Trung học cơ sở Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.